16. juli 2013

Catch & Release virker

Fra Danmarks sportsfiskerforbund 
http://www.sportsfiskeren.dk/catch-release-virker

Martin Stålhammer fra Lund Universitet i Skåne har netop fremlagt sin doktordisputats om bæredygtigt sportsfiskeri. I sin undersøgelse har han studeret Catch & Release som fiskeriforvaltning, og hvilke effekter det har på fiskepopulationer. 

Martin Stålhammer har undersøget søernes bestande af gedder og sandart, der hører til de vigtigste fiskearter i søernes økosystem, da de som topprædatorer er med til påvirke sammensætningen af andre arter i resten af søen.
– Catch & Release har generelt overvejende positive effekter på fiskepopulationer og gør fiskeriet mere bæredygtigt i forhold til det traditionelle Catch & Kill fiskeri, fortæller Martin Stålhammer.
Undersøgelsen viser dog, at metoden har begrænsninger, og at der skal fokus på de faktorer, der betyder noget for overlevelsen hos de store rovfisk: Lufteksponering, håndtering, krogning og krogens placering, vandtemperatur og fiskens størrelse. Og så påvirkes fisken også af fightens længde og den samlede stresspåvirkning, som fisken har været udsat for.
– Mine forskningsresultater viser tydeligt, at Catch & Release påvirker jagtinstinktet hos rovfisk, siger Martin Stålhammar. 
Han konstaterer samtidig, at mange fisk i samme størrelse i samme område er mere agressive, end få fisk i et tilsvarende område. 
Undersøgelsen konkluderer, at Sportsfiskeri er en fritidsaktivitet, der omsætter for mange penge, skaber rekreation og trivsel samt øger menneskers kendskab til naturen. Derfor er det vigtigt ikke at ødelægge fiskebestandene. Fangstbegrænsning, mindste- og størstemål, fredningstider og -områder er alle kendte forvaltningsmetoder i sportsfiskeriet, men Catch & Release er en ny, god forvaltningsmetode i mange søer og på store rovfisk – dog ikke uden støtte af andre forvaltningsmetoder.

Her vores bevis for Catch & Release virker. 
Har fanget denne gedde 4 gange i det samme mosehul. Vægt 7,8 kg, 10,4 kg, 10,5 kg og 10,7 kg. Gad vide hvad den vejer nu ?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar