27. november 2013

Finansloven og....

...Den Danske Naturfond!

Hvor er det dejligt at se at Regeringen har fulgt op på en af anbefalingerne fra Natur og Landbrugskommissionen og i forbindelse med de just overståede finanslovsforhandlinger og har fået oprettet en politisk uafhængig fond - Den Danske Naturfond - der har til hovedformål at sikre biodiversiteten. Dette skal bl.a. ske ved at forbedre og beskytte den danske natur ved bl.a. opkøb af værdifulde naturområder eller landbrugsjord der har potentiale til at blive det. Naturfonden er blevet til i et samarbejde med Staten, Villum Fonden og Aage V. Jensens Naturfond. Fonden er beskrevet på Aage V. Jensens hjemmeside, og på Dansk Naturfredningsforenings hjemmeside.

Miljøminister Ida Auken er forståeligt nok en glad kvinde i dag, som man kan læse i hendes udtalelse til dr.dk, og det bør alle os andre naturelskere også være!

Noget af det første de kunne opkøbe, kunne passende være alle fiskerettighederne til erhvervsfiskeri i ferskvand i DK. Derefter kunne de opkøbe de vandløbsnære arealer i ådalene der alligevel kun bliver forsøgt drænet og pløjet op for at landmændene kan hæve EU støtten. Hvis disse arealer fik lov at oversvømmes kunne gedderne gyde i det lave vand og fugle have fantastiske rastepladser om vinteren - for ikke at nævne padderne og smådyr der kunne trives i de fugtige enge om sommeren. Forslagene kommer til at være mange og der bliver svært at vælge. Det bliver fantastisk spændende at se hvor langt de kommer med de 875 mio. kr. de har til at starte med, og specielt at se hvilke områder de vil starte med at opkøbe?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar